Ik heb de indruk dat mijn vuur te veel verbruikt. Hoe komt dat?

Grote stukken hout brander langer dan kleine. Gebruik geen populier en of zacht hout. Gebruike hard hout, gehakt en gespleten en minstens 2 jaar op een droge en geventileerde plek is bewaard. Omwikkel uw hout nooit volledig met een plastiekbache ! Het hout mag maar een vochtigheidsgehalte hebben van +/-18%.

Een schoorsteen die te veel trekt zal een volledige verbranding tegengaan.
De lucthtoevoer ( primaire lucht ) moet langzaam naar de gesloten positie geschoven worden en geheel worden gesloten eens het voor normaal brandt.

Voor een efficiënte verbranding moet het hout droog zijn. Vochtig hout genereert niet alleen minder energie, maar zorgt door onvolledige verbranding tevens voor de vorming van creosoot in de schoorsteen.